Styrelse

Av Gabriel Fjellander den 23 January 2013

Lunds stiftsavdelnings styrelse består av

Ordförande

Leonard Hagberg

Präst & teologie magister sedan 1979, tidigare studentpräst i Stockholm i ett stort ekumeniskt gäng, katoliker, baptister, ortodoxer, missionsförbundare för att nämna några kollegor, en erfarenhet jag burit med mig hela livet. 20 år på Berling Media som redaktör och redaktionssekreterare har givit mig erfarenheter från media och akademi som också påverkat mig då jag nu sedan tio år åter varit ute i aktiv tjänst, nyss slutat som församlingsherde i Farhult-Jonstorp. Egentligen skulle jag väl låtit min fru Åsa skriva denna presentation eftersom hon är författare & psalmist – fyra söner – en på Malta, en i Stockholm, en på Myllefallet i Förslöv, änglabarnet Johannes och den yngste i Lund, boende på Laurentiusstiftelsen till Åsas och min stora glädje. Du hittar mig på Facebook och LinkedIn om du vill veta mer.

E-postadress: leonard.hagberg@gmail.com
Telefonnummer: 070-4134181 & 0431-451 661

Ledamöter valda till årsmötet 2020

Peter Unosson

E-postadress: peterunosson@blixtmail.se
Telefonnummer: 0708-125893

Vakant

Ledamöter valda till årsmötet 2022

Fredrik Sievert

Sedan konfirmationen 1990 är jag troende kristen och har varit aktiv på olika sätt i Gustav Adolfs församling i Helsingborg sedan dess. De senaste åren främst genom medverkan i gudstjänstmusiken och i Helsingborgs pastorats kyrkoråd. Jag har familj med 3 barn och i yrkeslivet är jag egen företagare inom teknisk försäljning till industrin.

E-postadress: fredrik.sievert@chemo-invest.se
Telefonnummer: 0766-770303

Rickard Lyckander

Döpt för ca 30 år sedan, varefter jag har haft trosgemenskapen i både låg-, mellan- och högkyrkliga sammanhang (bl.a. EFS, Credo, OAS, SSB, KRIK). Favorithelgon: Augustinus och Sankta Birgitta. Advokat till yrket. Bosatt i Helsingborg med fru och tre barn. Jag spelar gärna fotboll eller musik och läser bra böcker.

E-postadress: rickard.lyckander@gmail.com
Telefonnummer: 076-7904440

Ersättare vald till årsmötet 2020

Thomas Hermanson

Student som efter en teol. kand. från Uppsala Universitet läser vidare i Lund på masterprogrammet "Religious Roots of Europe". Intresserad av kyrkofäderna och klosterväsendets andliga liv. På fritiden läser jag ofta, gärna poesi och rysk litteratur.

Jag tycker det är viktigt att vi i Svenska kyrkan förvaltar hela vårat andliga arv, så att de olika fromhetstraditionerna kan fortsätta blomstra tillsammans. Både lokalt och nationellt ser jag gärna ett fokus på att fullfölja hela vårat uppdrag – det vill säga att fira gudstjänst och att med kärlek och frimodighet tjäna vår nästa genom diakoni, mission/evangelisation och undervisning.

E-postadress: cft.hermansson@gmail.com
Telefonnummer: 0705722869

Ersättare valda till årsmötet 2022

Jan-Erik Lång

Jag döptes den 1 maj 1949 i mitt hem i Ås kontrakt, Skara stift av kyrkoadjunkten Walter Hedberg, som sedan kom att undervisa mig i kristendomskunskap under min realskoletid. Den 1 augusti 1964 konfirmerades jag av kyrkoadjunkten Carl-Olof Hasselberg i Sandhults kyrka och den 1 augusti 1987 sammanvigde prosten Gunnar Stenberg mig med hustru Ann i Kattarps kyrka. Vi bor och lever tillsammans – sedan närmare 20 år i Stidsvig i Östra Ljungby församling – och har två utflugna söner, Isak och Lukas, som bosatt sig i Göteborg och Borås.

Om kyrkan är jag av samma uppfattning som min konfirmationspräst uppgav att han var när han vid en konfirmandträff för ett antal år sedan besvarade en fråga han fick om vad han trodde om kyrkan i framtiden: Om Du menar Kristi Kyrka på jorden, så är jag inte alls orolig – den har han lovat skall bestå för evigt – och hittills har han aldrig lurat mig. Men om Du menar Svenska kyrkan – ja, då är jag orolig – riktigt orolig…

E-postadress: jan-erik.lang@tele2.se

Nathalie Bencic

Jag heter Nathalie Bencic, är 29 år och läser till högstadielärare i Malmö sedan tre år tillbaka. Är uppvuxen i utkanten av Halmstad och där fick jag under konfirmationstiden i Svenska kyrkan själv börja en vandring som ledde till en personlig tro på Jesus under äldre tonåren.
Före jag kom till Malmö arbetade jag ideellt som heltidsbesättning ombord på Elida under 7 år där jag ansvarade för all lägerverksamhet. De tre första åren i Malmö fortsatte jag att engagera mig ombord genom konfirmationsarbetet, vilket gör att jag sommaren 2018 firar 10 år som besättningsman.

Här i Malmö är jag en del av United Öresundskyrkan där jag är engagerad i barn- och ungdomsverksamheten. Jag arbetar även extra som SFI-lärare för kvällskurser via Hyllie Park Folkhögskola och sammanfattningsvis kan man säga att jag alltid är nöjd när jag får arbeta med människor även om arbetsuppgifterna kan skilja sig åt.

E-postadress: nathaliebencic@gmail.com
Telefonnummer: 073-5152377

Valberedning: Birgitta Dérand (sammankallande), Stig Ekelund, vakant