Årsmöte 2017 – I Lund den 2 april kl. 13.00

Av Jan Erik Amilén 25 January 2017 om:

Härmed kallas alla Frimodig kyrkas medlemmar till riksårsmöte, söndagen den 2 april 2017 kl. 13.00. Lokal: Biblioteket på Laurentiistiftelsen, Kastanjegatan 19, Lund

Temat för helgen 1-2 april är:  En tydlig kyrka

Alla intresserade, oberoende av medlemskap i Frimodig kyrka, är välkomna på lördagens program, och till inledande appell kl 13 på söndagen. Efter kl. 13.30 krävs medlemskap för deltagande i årsmötets förhandlingar. Medlemskap kan lösas på plats.

Den som är i Lund 1-2 april hälsas välkommen till högmässa i S:t Laurentii kyrka på söndagens förmiddag.

Årsmöte 2017

13.00  Inledning av Jan Erik Amilén, ordförande för Frimodig kyrka

13.10 En tydlig kyrka. Appell av Berth Löndahl

13.30 Årsmötesförhandlingar.

Röstberättigad vid årsmötesförhandlingarna är du som valts till ombud av din stiftsavdelning. Alla medlemmar har yttranderätt.

Efter årsmötet: Andakt, Dafvid Hermansson, ordförande i Lunds stiftsavdelning

Eventuella motioner från ombud eller medlemmar sänds senast den 2 mars till ordföranden jan_erik_einarsson@hotmail.com

För mer information, se bifogade dokument nedan.  Handlingar till årsmötet kommer att presenteras nedan efterhand som de upprättas. Eventuella motioner och motionsberedning kommer att tillföras så snart som möjligt.

Vissa dokument kan endast öppnas av inloggad medlem.

Alla hälsas varmt välkomna!

Falkenberg den 25 januari 2017
Jan Erik Amilén, ordförande

Dokument till årsmötetDu måste vara inloggad medlem för att se en del av dokumenten. Logga in eller skapa konto här!

 • Kallelse med ärendelista
 • Verksamhetsberättelse 2016 (endast för inloggade medlemmar)
 • Årsbokslut 2016 (endast för inloggade medlemmar)
 • Resultaträkning 2016 och balansräkning 2016-12-31 (endast för inloggade medlemmar)
 • Budget 2017 med plan för 2018 (endast för inloggade medlemmar)
 • Valda för Frimodig kyrka i Kyrkomöte, stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och Domkapitel. Bilaga 1 till verksamhetsberättelsen. (endast för inloggade medlemmar)
 • Valda för Frimodig kyrka i kyrkofullmäktige och kyrkoråd, Bilaga 2 till verksamhetsberättelsen. (endast för inloggade medlemmar)
 • Valberedningens förslag
 • Valplattform 2017 (förslag till årsmötet)
 • Ev motioner (endast för inloggade medlemmar)
 • Styrelsens förslag till svar på ev motioner (endast för inloggade medlemmar)