Årsmöte 2018 i Stockholm söndag den 22 april

Av Jan Erik Amilén 10 February 2018 om:

Härmed kallas alla Frimodig kyrkas medlemmar till riksårsmöte, söndagen den 22 april 2017 kl. 13.00. Lokal: Roseniuskyrkan, Smala Gränd 5, Stockholm

Tema 2018 är:  Låt ditt rike komma

Alla intresserade, oberoende av medlemskap i Frimodig kyrka, är välkomna till inledande föredrag kl 13 på söndagen. Vid själva årsmötet krävs medlemskap för deltagande i årsmötets förhandlingar. Medlemskap kan lösas på plats.

Lördagen den 21 april samlas vi enligt särskilt program till inspirationsdag för bl.a. gruppledare i kyrkofullmäktige.

Årsmöte 2018

13.00  Inledning av Jan Erik Amilén, ordförande för Frimodig kyrka

13.15 Låt ditt rike komma. Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör Dagen.

13.45 95 teser. Sofia Lilly Jönsson, kulturjournalist. Offentlig disputation. Opponent: Sven-Erik Brodd, professor em i kyrkohistoria vid Uppsala universitet.

Kaffe på “Gränden”

15.15 Årsmötesförhandlingar.

Röstberättigad vid årsmötesförhandlingarna är du som valts till ombud av din stiftsavdelning. Alla medlemmar har yttranderätt.

Efter årsmötet: Andakt, Kjell Petersson

Eventuella motioner från ombud eller medlemmar sänds senast den 25 mars till ordföranden jan.erik.amilen@gmail.com

För mer information, se bifogade dokument nedan.  Handlingar till årsmötet kommer att presenteras nedan efterhand som de upprättas. Eventuella motioner och motionsberedning kommer att tillföras så snart som möjligt.

Vissa dokument kan endast öppnas av inloggad medlem.

Alla hälsas varmt välkomna!

Falkenberg den 10 februari 2018
Jan Erik Amilén, ordförande

Dokument till årsmötetDu måste vara inloggad medlem för att se en del av dokumenten. Logga in eller skapa konto här!

 • 95 teser om kyrkovalet, av Sofia Lilly Jönsson (endast för inloggade medlemmar)
 • Kallelse med ärendelista
 • Valberedningens förslag
 • Verksamhetsberättelse 2017 (endast för inloggade medlemmar)
 • Årsbokslut 2017 (endast för inloggade medlemmar)
 • Resultatrapport 2017 (endast för inloggade medlemmar)
 • Balansrapport 2017-12-31 (endast för inloggade medlemmar)
 • Budget 2018 med plan för 2019 (endast för inloggade medlemmar)
 • Fyra bilagor till verksamhetsberättelse för 2017:
 • 1.Valda för Frimodig kyrka på valdagen 2017-09-17
 • 2.Valda i Kyrkomöte mm fr.o.m. 2018-01-01 (endast för inloggade medlemmar)
 • 3.Valda i stiftsfullmäktige mm fr.o.m. 2018-01-01 (endast för inloggade medlemmar)
 • 4.Valda i kyrkofullmäktige mm fr.o.m. 2018-01-01 (endast för inloggade medlemmar)
 • Ev motioner (endast för inloggade medlemmar)
 • Styrelsens förslag till svar på ev motioner (endast för inloggade medlemmar)
 • Förslag till valberedning
 • Budget 2018 med plan för 2019 (endast för inloggade medlemmar)