Årsmöte 2019 i Örebro söndag den 28 april

Av Jan Erik Amilén 5 February 2019 om:

Härmed kallas alla Frimodig kyrkas medlemmar till riksårsmöte, söndagen den 28 april 2019 kl. 13.00. Lokal: Olaus Petri församlingshem, Olaus Petri kyrkogata 4, Örebro

Tema 2019 är:  Låt din vilja ske

Alla intresserade, oberoende av medlemskap i Frimodig kyrka, är välkomna till inledande föredrag kl 13 på söndagen. Vid själva årsmötet krävs medlemskap för deltagande i årsmötets förhandlingar. Medlemskap kan lösas på plats.

Lördagen den 27 april samlas vi enligt särskilt program till inspirationsdag för bl.a. gruppledare i stiftsfullmäktige och ordförande i stiftsavdelning.

Årsmöte 2019

13.00  Inledning av Jan Erik Amilén, ordförande för Frimodig kyrka

13.15 Låt din vilja ske /…/ så ock i Svenska kyrkan. Per Åkerlund, Artos.

Kaffe

15.15 Årsmötesförhandlingar.

Röstberättigad vid årsmötesförhandlingarna är du som valts till ombud av din stiftsavdelning. Alla medlemmar har yttranderätt.

Efter årsmötet: Andakt, stiftsavdelningen i Strängnäs stift. Årsmötet bedöms vara slut vid 16.30.

Eventuella motioner från ombud eller medlemmar sänds senast den 28 mars till ordföranden jan.erik.amilen@gmail.com

För mer information, se bifogade dokument nedan.  Handlingar till årsmötet kommer att presenteras nedan efterhand som de upprättas. Eventuella motioner och motionsberedning kommer att tillföras så snart som möjligt.

Vissa dokument kan endast öppnas av inloggad medlem.

Alla hälsas varmt välkomna!

Falkenberg den 5 februari 2019
Jan Erik Amilén, ordförande

Dokument till årsmötetDu måste vara inloggad medlem för att se en del av dokumenten. Logga in eller skapa konto här!

 • Kallelse med ärendelista
 • Information om hotell mm (endast för inloggade medlemmar)
 • Valberedningens förslag
 • Verksamhetsberättelse 2018 (endast för inloggade medlemmar)
  Tre bilagor till verksamhetsberättelse för 2018:
  1.Valda i Kyrkomöte mm 2018-12-31 (endast för inloggade medlemmar)
  2.Valda i stiftsfullmäktige mm 2018-12-31 (endast för inloggade medlemmar)
  3.Valda i kyrkofullmäktige mm 2018-12-31 (endast för inloggade medlemmar)
 • Resultatrapport 2018 (endast för inloggade medlemmar)
 • Balansrapport 2018-12-31 (endast för inloggade medlemmar)
 • Årsbokslut 2018 (endast för inloggade medlemmar)
 • Ev. motioner (endast för inloggade medlemmar)
 • Styrelsens förslag till svar på ev. motioner (endast för inloggade medlemmar)
 • Förslag till valberedning
 • Budget 2019 med plan för 2020 (endast för inloggade medlemmar)
 • Valanalys 2017 (endast för inloggade medlemmar)