Årsmöte 2020, söndag 26 april (videokonferens)

Härmed kallas alla Frimodig kyrkas medlemmar till riksårsmöte, söndagen den 26 april 2019 kl. 13.00.
Årsmötet genomförs som videokonferens. Inloggad medlem kan i bilaga nedan hitta information om hur man deltar i årsmötet. (Årsmötet i Jönköping är alltså inställt p.g.a. coronasmittan)

Tema 2020 är:  Det bröd vi behöver…

Föredrag av Håkan Sunnliden (Dopet) och Martin Fredh (Nattvarden) kommer att spelas in och delas på YouTube och Facebook. Vi antar att årsmötet via videokonferens blir något långsammare än ett vanligt årsmöte, och förhandlingarna inleds därför kl. 13.00. Uppkoppling till konferensen kan ske från 12.45.

Årsmöte 2020

13.00 Årsmötesförhandlingar.
Röstberättigad vid årsmötesförhandlingarna är du som valts till ombud av din stiftsavdelning. Alla medlemmar har yttranderätt.
Efter årsmötet: Andakt, Harald Berglund, Växjö stift.

För kontakt: jan.erik.amilen@gmail.com
För mer information, se bifogade dokument nedan.  Handlingar till årsmötet kommer att presenteras nedan efterhand som de upprättas. Eventuella motioner och motionsberedning kommer att tillföras så snart som möjligt.
Vissa dokument kan endast öppnas av inloggad medlem.
Alla hälsas varmt välkomna i videokonferensen!
Falkenberg den 4 februari 2020
Jan Erik Amilén, ordförande
Kallelsen ovan är redigerad.

Dokument till årsmötetDu måste vara inloggad medlem för att se en del av dokumenten. Logga in eller skapa konto här!

 • Reviderad kallelse
 • Kallelse med ärendelista Kallelse upprättad 2020-02-04, inaktuell
 • Deltagande i videokonferens (endast för inloggade medlemmar)
 • Valberedningens förslag
 • Verksamhetsberättelse 2019 (endast för inloggade medlemmar)
  Fem bilagor till verksamhetsberättelse för 2019:
  1. Valda i Kyrkomöte mm 2019-12-31 (endast för inloggade medlemmar)
  2. Valda i stiftsfullmäktige mm 2019-12-31 (endast för inloggade medlemmar)
  3. Valda i kyrkofullmäktige mm 2019-12-31 (endast för inloggade medlemmar)
  4. Blogg och sociala medier 2019 (endast för inloggade medlemmar)
  5. Mer om styrelsens arbete 2019 (endast för inloggade medlemmar)
 • Resultatrapport 2019 (endast för inloggade medlemmar)
 • Balansrapport 2019-12-31 (endast för inloggade medlemmar)
 • Årsbokslut 2019 (endast för inloggade medlemmar)
 • Revisionsberättelse (endast för inloggade medlemmar)
 • Proposition: Revidering av stadgar för Frimodig kyrka (endast för inloggade medlemmar)
 • Ev. motioner (endast för inloggade medlemmar)
 • Styrelsens förslag till svar på ev. motioner (endast för inloggade medlemmar)
 • Förslag till valberedning
 • Budget 2020 med plan för 2021 (endast för inloggade medlemmar)