Göran Skytte kandiderar för Frimodig kyrka

Av Jan Erik Amilén 12 July 2017 om:

Jag står på fjärde plats i den lista som gäller valet i Lunds stift till Kyrkomötet. Jag kandiderar för FRIMODIG KYRKA.

Varför det? Bl a därför att…

  • Frimodig Kyrka är fristående från alla politiska partier.
  • Frimodig kyrka är fri från partipolitik.
  • Frimodig kyrka tror inte att flamsiga jippon är vad kyrkan behöver – utan Jesus, Jesu ord och Evangelium.
  • Frimodig kyrka är ”En kyrka med kärlek till Guds ord” och ”En kyrka med Jesus i centrum”. Det är ord som många partier och enskilda i Kyrkovalet varken vill eller vågar ta i sin mun. Jag återkommer naturligtvis flera gånger under sommaren till Kyrkovalet, Frimodig kyrka, och andra, till exempel väljarna.

(Ur Görans brev den 11 juli)