Styrelsekonferens

Av Jan Erik Amilén 23 October 2018 om:

Riksstyrelsen samlas till styrelsekonferens 16-18 november 2018.

Du är alltid välkommen med förslag eller små synpunkter i vårt arbete. Om du bär på några tankar om Frimodig kyrkas arbete, låt oss få veta det snart så får vi med det i november. Tack för ditt bidrag!

Maila till ordförande Jan Erik Amilén, jan.erik.amilen@gmail.com