Den frimodiga Kyrkans bön

Bönen kan laddas ner i A4-format här. Skriv gärna ut hemma och placera på anslagstavlor.

Det går att beställa den genom Frimodig kyrka i A6-format med text på fram- och baksida. Denna kan t.ex. användas som bokmärke i bibelläsningen.