Motioner till stiftsfullmäktige

Här publiceras de motioner som Frimodig kyrkas representanter skickar in till stiftsfullmäktige i Göteborg.