Motioner till stiftsfullmäktige

Av Gabriel Fjellander den 7 August 2014

Här publiceras de motioner som Frimodig kyrkas representanter skickar in till stiftsfullmäktige i Göteborg.