Senaste nytt från Göteborgs stiftsavdelning

Valupptakt och inspirationsdagar med Frimodig kyrka i Göteborgs stift!

Stiftsföreningen hälsar dig varmt välkommen till fyra möten på olika platser i stiftet. Vi hoppas att Du som medlem tar dig tid och kommer med vid något tillfälle. Inspirera personer i din vänkrets att också komma med, vi välkomnar även nya medlemmar o sympatisörer till dessa träffar!

  • Örtagården, Lane Ryr, lördagen den 24 oktober 2020 kl 09:30. Medverkan av Elisabeth Sandlund m.fl.
  • L. M. Engströms Gymnasium i Göteborg söndag 22 november 2020 kl. 11:00. Berit Simonsson m. fl.
  • S:t Nikolai kyrka i Halmstad söndagen den 17 januari 2021 Kl. 13:00. Magnus Persson m.fl.
  • Lärjungagården i Torestorp lördagen den 6 mars 2021. Berth Löndahl m.fl.

Program på Örtagården lördag den 24/10

9.30 Kaffe, te och fralla finns framsatt.

10.00 Välkommen, Inledning.

10.30 Föredrag av Elisabet Sandlund ” Med kärlek till och ansvar för Svenska kyrkan”

11.30 Bön, i mindre grupper eller enskilt

12.30 Middagsbön

13.00 Lunch

14.00 Ulrika Högstrand och Ellen Beran: (10-15 min vardera) ”Ljuvt och lett i kyrkorådet”

14.30 Valet i praktiken. Jan-Erik Amilén: Information om valet 19/9 – 21 och hur vi förbereder det.

15.30 Avslutning

Anmälan måste göras till Maja Bengtsson: familjenbengtsson@yahoo.se eller som sms till 0737-173301 senast 20/10. Måltiderna 9.30 och 13.00 serveras på Örtagården, men den som p.g.a smittorisk vill ta med egen mat kan göra det. Detta bör meddelas vidanmälan. Om restriktionerna ännu kvarstår gäller max 50 personer.

Program i L. M. Engströms Gymnasium i Göteborg söndag 22 november.

11.00 Högmässa i gymnasiets matsal. Fredrik Sidenvall och Tord Nordblom

12.15 Lunch i gymnasiets restaurang. Särskild anmälan.

13.15 Föredrag av Berit Simonsson ”Kristus skänker oss en tro, full av segerkraft och ro, vad vi fåfängt kämpat mot, lägges maktlöst vid vår fot”  Sv. Ps 40:4

14.15 Malin Bäckström, Elisabet Josefsson och Bertil Nelson, kort om ”Ljuvt och lett i kyrkorådet”

14.45 Kaffepaus ur medhavd kaffekorg

15.00 Valet i praktiken. Tord Nordblom. Information om valet 19/9–21 och hur vi förbereder det.

16.00   Avslutning

Anmälan till Tord Nordblom tord.nordblom@outlook.com eller per telefon/sms till 070-657 24 69 senast den 18/11. Lunchen behöver särskild anmälan, men den som p g a smittorisk vill ta med egen mat kan göra det. Detta bör meddelas vid anmälan.  Om restriktionerna ännu kvarstår gäller max 50 personer.