Valplattform

Här kan du läsa Frimodig kyrka i Karlstad stifts valplattform inför valet med de lokala frågor som vi driver där.

Valplattform för Frimodig kyrka i Karlstads stift

Vi vill att Svenska kyrkan i Karlstads stift på ett tydligt sätt ska synliggöra Jesus Kristus som vår kyrkas grund.

Om Frimodig kyrka får företrädare invalda på stiftsplanet vill vi under första mandatperioden se och lära hur denna nivå i kyrkans organisation fungerar. Men vi vill också verka för att stiftet utveckas i sin uppgift att främja församlingarnas arbete. Här är några exempel:

 • Gudstjänst:
  • Stiftet arbetar med modeller för ett stadigt gudstjänstliv anpassat till situationen i stad, tätort och landsbygd.
  • Församlingarnas medarbetare erbjuds retreater och andra former av andlig vägledning på motsvarande sätt som skett t.ex. i Skara och Göteborg.
 • Undervisning:
  • Stiftet verkar för att någon form av andligt centrum skapas i Karlstads stift.
  • Regelbundet återkommande bibeldagar/inspirationsdagar anordnas för både lekmän och dem i vigningstjänst. Innehållet kan vara bibelundervisning, samtal och bön till fördjupning, påfyllning och inspiration.
 • Diakoni:
  • Behovet av att församlingarna kan erbjuda konkret ekonomiskt stöd i till utsatta människor ökar. Här behöver pengar frigöras och modeller tas fram för att som kyrka kunna bistå i utsatta lägen.
 • Mission:
  • Detta görs till ett prioriterat område de närmaste 10 åren genom medvetna satsningar för att utrusta präster, diakoner och lekmän att förmedla/kommunicera evangeliet in i människors liv i vår tid.
  • Utveckla stiftets internationella kontakter så att enskilda församlingar och pastorat uppmuntras att mer direkt få del av detta utbyte.
  • Ta särskilt vara på det arbete som gjorts i England inom ramen för ”Mission shaped church”.
 • Övrigt: Vi önskar ett bättre användande av internet för att föra ut både information och kristen undervisning. Exempel på detta kan vara
  • En hemsida som är lätt att hitta på och som har ett tydligt och aktuellt innehåll
  • Stiftet lägger ut församlingarnas predikoturer och veckans krönika eller predikan (skriven av någon av stiftets präster).

 

Valplattformen antagen på Frimodig kyrkas årsmöte i Karlstad 130402