Kyrkofullmäktige i Luleå stift

Av Jan Erik Amilén den 23 October 2018

Här förtecknas Frimodig kyrkas kyrkofullmäktigeledamöter i de församlingar och pastorat inom Luleå stift där vi är invalda 2018-2021.

Bodens pastorat

Anton Björkman

Umeå pastorat

Elisabeth Lindahl
Lars Hedlin