Kyrkofullmäktige i Luleå stift

Här förtecknas Frimodig kyrkas kyrkofullmäktigeledamöter i de församlingar och pastorat inom Luleå stift där vi är invalda 2018-2021.

Bodens pastorat

Anton Björkman

Umeå pastorat

Elisabeth Lindahl
Lars Hedlin