Senaste nytt från Luleå stiftsavdelning

Stiftsavdelningens årsmöte genomfördes via Zoom 27 mars.

Erik Holmlund, som gått in i förbönstjänst för vår stiftsavdelning inför kyrkovalet, inledde med bibelläsning och bön. Årsmötet beslutade bl.a. om stadgeändringar vad gäller mandatperioder för styrelsens ledamöter, ordförande samt valberedning. Årsmötesprotokollet samt de reviderade stadgarna kommer att läggas ut på stiftsavdelningens hemsida.

Vi fick en genomgång av valmaterial inför kyrkovalet som tagits fram av riksstyrelsen. Välkommen att botanisera vidare på hemsidan där det finns mycket inspiration att hämta.

Elisabeth Lindahl, ordf Frimodig kyrka Luleå stift

Vi finns både på Facebook, Instagram och Twitter. På alla ställen heter vi Frimodig kyrka Luleå stift.
Klicka gärna direkt på länkarna nedan!