Kyrkofullmäktige i Skara stift

Här förtecknas Frimodig kyrkas kyrkofullmäktigeledamöter i de församlingar och pastorat inom Skara stift där vi är invalda 2022-2025.

Alingsås pastorat

Allan Emrén

Amnehärad-Lyrestads pastorat

Britt-Louise Hoberg
Göran Sagen

Borås pastorat

Jan Hallquist
Per-Jonas Carlsson
Sara Degerman Carlsson

Falköpings pastorat

Leif Nordlander
Anne-Marie Asp
Birgitta Sandström
Margaretha Aronsson

Norra Billings pastorat

Lars Tullberg

Skara pastorat

Cecilia Jern Wallgren
Leif Eliasson

Trollhättans pastorat

Ville Lundman