Kyrkofullmäktige i Skara pastorat

Här förtecknas Frimodig kyrkas kyrkofullmäktigeledamöter i de församlingar och pastorat inom Skara stift där vi är invalda 2018-2021.

Alingsås pastorat

Karin Johansson

Bjärke församling

Joakim Malmqvist

Borås pastorat

Sara Degerman Carlsson
Jan Hallquist
Hanna Lindholm

Skara pastorat

Cecilia Jern Wallgren
Leif Eliasson

Skövde församling

Rune Hjelm
Tomas Johansson

Trollhättans pastorat

Ville Lundman