Senaste nytt från Skara stiftsavdelning

Skara stiftsavdelning höll sitt årsmöte 2019 i Skövde den 9 mars. Handlingar till årsmötet:
Kallelse
Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsens förslag till nya stadgar

Hälsning från avgående ordförande Inger Lindeskog:

Vänner i Frimodig kyrka!

Nytt år betyder att det snart kommer ny kallelse till årsmöte. Här är den nu, jämte verksamhetsberättelse och ett förslag till nya stadgar – för första gången i föreningens 10-åriga historia. Anledningen till att styrelsen initierat stadgeändringen är att man inte längre kan välja om man som enskild medlem vill ansluta sig till riksorganisationen eller ej; alla medlemmar betalar nu direkt till Frimodig kyrka på riksplanet. Vi passar också på att justera ett par småsaker, som i praktiken redan är förändrade, som att vi inte upprättat någon egen valplattform utan hitintills valt att ansluta oss till det valprogram som riksorganisationen beslutat om.
Varför behövs vi då som grupp, också mellan kyrkovalen? Jo, för att uppmuntra enskildas och församlingars längtan och bidrag till att vara kyrka och bygga församling i just vår tid. Detta talade vi om under kyrksöndagen i Skara i advent. Det ska vi också tala vidare om i samband med årsmötet i Skövde den 9 mars. (För vidare information – se bifogad kallelse och verksamhetsberättelse!)
Hoppas att du vill vara med i samtalet och arbetet med din förmåga!
Väl mött i Skövde!
Nu gör jag ett nytt försök att avgå som ordförande. Valberedningens förslag till efterföljare presenteras på plats i Skövde. Tack för dessa fyra år! Tack för alla er som jag tack vare vårt engagemang i Frimodig kyrka fått möta och börja lära känna!
Allt gott & Guds rika välsignelse önskas er!
Inger Lindeskog