Senaste nytt från Skara stiftsavdelning

Kära Vänner !

Styrelsen för Frimodig kyrka i Skara stift inbjuder Dig till

KYRKSÖNDAG MED ÅRSMÖTE

Tredje söndagen i Påsktiden  d. 18 april 2021 ”Den gode Herden”

Björsäters Kyrka och församlingshem (under förutsättning av lättade restriktioner)

Program:
10.30           Gudstjänst i Björsäters kyrka
12.00           Frimodig kyrka bjuder på sopplunch i Pastoratsgården
13.00           Årsmötesförhandlingar (Handlingar utdelas vid mötet)
14.00           Kaffe och avslutning

OBS! Med hänsyn till pågående pandemi är obligatorisk föranmälan nödvändig, vilken Du gör per tel/SMS till 073 99 46 176 eller mejl sagengoran@gmail.com  SENAST DEN 15/4.

Björsäters kyrka ligger strax söder om Mariestad. Infart från E20 vid  ”E3-Baren” i Lugnås.

Välkommen !

Styrelsen