Kyrkofullmäktige i Stockholms stift

Här förtecknas Frimodig kyrkas kyrkofullmäktigeledamöter i de församlingar och pastorat inom Stockholms stift där vi är invalda 2018-2021.

Botkyrka församling

Anders Stenström

Hedvig Eleonora församling

Lars Strömblad

Huddinge pastorat

Åke Svensson

Hägerstens församling

Gunilla Sundstrand

Hässleby församling

Gunilla Carlén

Nacka församling

Kaleb Manna

Oscars församling

Christer Svärd

S:t Johannes församling

Maria Ringdahl
Daniel Ringdahl

Skärholmens församling

Nabil Kastoun

Solna församling

Margareta Bäfverfeldt

Stockholms domkyrkoförsamling

Dag Ridderstedt

Tyresö församling

Vakant plats

Vantörs församling

Eva Hultén

Vällingby församling

Nils Risberg