Adresser och telefonnummer

till insändarredaktioner på lokaltidningar i Uppsala stift samt kyrkliga tidningar: