Motioner till kyrkomötet

Här publiceras de motioner som Bertil Murray, Frimodig kyrkas representant från Uppsala stift skrivit i kyrkomötet.