Kyrkofullmäktige i Västerås stift

Av Jan Erik Amilén den 23 October 2018

Här förtecknas Frimodig kyrkas kyrkofullmäktigeledamöter i de församlingar och pastorat inom Västerås stift där vi är invalda 2018-2021.

Sala-Norrby-Möklinta pastorat

Sture Holmberg
Sara Ulander
Eva Axelsson

Västerås pastorat

Alexander Zidar