Valarbete

valplattformHär finns information och material för dig som deltar i vårt valarbete inför kyrkoval 2017.

För att ladda ner Valplattform 2017, klicka här. Denna kan beställas här.
Valplattformen finns även på finska, klicka här. Beställ på samma sätt, se ovan, markera att du vill ha finsk text.

Tack för att du bidrar i valarbetet på olika sätt!

Vill du veta vad just du kan göra för att vi ska gå framåt i valet, gå in här!
Om du vill läsa mer om våra ståndpunkter ska du gå till våra profilfrågor 2017. Där kan du se hur vi uttrycker oss i olika ämnen.

 

valplattform-finsk

Frimodig kyrka har inte en absolut åsiktsgemenskap! Se stadgarna § 9. Utöver stadgarnas §§ 2-3 har de som valts till någon beslutande församling för Frimodig kyrka rätt att i varje enskild fråga hävda sin personliga uppfattning och rösta enligt sin personliga övertygelse.

Som du kan finna lämnar vi ett antal ämnen för personlig bedömning, och dessa ingår inte i våra profilfrågor. Men du kan gärna vända dig till våra ”toppnamn” för samtal om hur hon eller han svarar på frågor som är angelägna för just dig.