Bloggposter på ämnet Barn och ungdomar:

Demokratisk fostran (s)?

Av Jan-Anders Ekelund den 11 August 2009 om: Barn och ungdomar, Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009, Socialdemokraterna

Barn och ungdomarna är kyrkans framtid. Frimodig kyrka tycker att arbetet bland barn och ungdomar måste prioriteras. Svenska Kyrkans Unga har haft sitt stora årsmöte. På bilden nedan ser du Frimodig kyrkas utmärkte webmaster Gabriel Fjellander (krylltotten i mitten) i presidiet vid årsmötet. Kyrkans ungdomsorganisationer är viktiga. Obs! Det finns flera stycken!!!

Även socialdemokraterna har med en passus om barn och ungdomar i sitt valmanifest inför kyrkovalet (punkt 10).

Följande står det: Låt barnverksamheten präglas av öppenhet och demokratisk fostran. Barnverksamhetens främsta uppgift är alltså enligt (s) att demokratiskt fostra barnen. Ok, jag blir inte förvånad om detta står i Unga Örnars målbeskrivning, men i ett kyrkopolitiskt program! Var finns Jesus? Det viktigaste måste naturligtvis vara , för allt kyrkligt arbete bland barn och ungdomar, att Jesus Kristus blir känd, trodd, lydd och älskad.

Läs gärna vad Frimodig kyrka skriver i sitt valmanifest under rubriken: Barn och ungdomar – trons framtid och nu, jmf för övrigt hela vår valplattform med socialdemokraternas valmanifest.

FRIMODIG KYRKA anser att arbetet bland barn och ungdomar måste ha hög prioritet. Kyrkans framtid hänger på om den yngre generationen lär känna Jesus. Kyrkan har en skyldighet att bedriva dopundervisning utifrån Jesu egna ord. Det finns flera ungdomsorganisationer inom Svenska kyrkan förutom Svenska kyrkans unga, exempelvis Salt, Credo, Ungdoms-Oas och ELU. FRIMODIG KYRKA vill att även dessa bör få bidrag och kollekter ifrån rikskyrkan och stiften. Det är viktigt att arbetet bland barn och ungdom präglas både av en tydlig biblisk förankring och av en öppenhet för de ungas frågor. Kyrkans huvuduppgift bland barn och ungdomar kan aldrig vara att bedriva ”demokratisk fostran”. Huvuduppgiften är att den yngre generationen lär känna Jesus som sin frälsare och förbereda dem för ett trovärdigt kristet liv.
Konfirmationsarbetet har alltid varit en viktig del av Svenska kyrkans arbete. FRIMODIG KYRKA vill att hela kyrkan även fortsättningsvis skall prioritera detta arbete.
2014 kommer de första som är anmälda som kyrkotillhöriga i avvaktan på dop att fylla 18 år och skall enligt kyrkoordningen kontaktas av församlingen med erbjudande om dop och information om medlemsreglerna. Risken är uppenbar att kontakten kommer att ske slentrianmässigt per brev. FRIMODIG KYRKA anser att en speciell evangelisationssatsning bör sättas in för att nå denna grupp och att dopets möjligheter lyfts fram även för äldre som inte är döpta som barn.

IMG_9970