Bloggposter på ämnet Kyrkans tidning:

Nya skribenter i Kyrkans tidning

Av Jan-Anders Ekelund den 12 November 2011 om: Frimodig Kyrka, Kyrkans tidning, Svenska kyrkans identitet

Kyrkans tidning har utsett nya skribenter för 2013. Våra värderingar kommer att höras via Anna Sophia Bonde. All heder åt Kyrkans tidning som vill ta vara på den insikt och kunskap som Anna Sophia besitter.

Under det senaste året har vi framförallt kunnat glädja oss åt Bosse Branders krönikor. Här är delar av Bosses senaste bidrag:

Men samtidigt behöver frågan ställas vad som händer med människovärdet när en kulturs kristna infärgning bleknar. I vårt land pläderas regelbundet för att allt kristet ska förpassas till en privat sfär.
Är det önskvärt? Vet man i så fall vilka goda företeelser som då skulle slockna i det offentliga livet? Kommer någon form av barmhärtighet att vara kvar? Kan den kristna energikällan till en uttalad medmänsklighet ersättas av någon annan? Kommer evangeliets röst om alla människors absoluta värde att – bara sådär – ersättas av en annan likvärdig röst? Det är inte högmod utan kristen insikt att veta att den mänskliga värdigheten är en förpliktande gudagåva.

Bo Brander