Styrelsen har konstituerat sig

Av Jan-Anders Ekelund 11 September 2010 om: Frimodig Kyrka

Styrelsen är nu konstituerad:

Ordförande: Jan-Anders Ekelund (vald vid årsmötet)
1:e vice ordförande: Berit Simonsson
2:e vice ordförande: Katriina Fyrlund
Kassör: Jörgen Ericsson
Sekreterare: Marie-Louise Olofsson
Vice sekreterare: Erik Johansson
Webmaster: Gabriel Fjellander
Bönenätverksansvariga: Mikael Grenstedt och Katriina Fyrlund

Styrelsen har också inrättat ett arbetsutskott:
Jan-Anders Ekelund, Berit Simonsson, Jörgen Eriksson och Anna Sophia Bonde