Äktenskapet och vigselrätten – tillhör detta valet

Av Jan-Anders Ekelund 17 September 2009 om: Äktenskapet, EFS, Frimodig Kyrka, Kyrkomötet

aktenskapet

I valrörelsen framställs det ibland ifrån ett visst håll att äktenskapsfrågan inte berör detta valet pga att beslutet skall fattas av det sittande kyrkomötet och inte av det nyvalda.

Frimodig kyrka anser att denna fråga måste diskuteras i valrörelsen. Det finns minst två anledningar till varför.

1. Ifall Frimodig kyrka får ett starkt stöd i valet ger det en tydlig signal till sittande kyrkomöte att oppositionen är stark.
2. Denna fråga kommer med stor säkerhet att påverka Svenska kyrkan under all framtid. Frimodig kyrka kommer självklart att verka för att beslutet omprövas under kommande mandatperiod.

Obs, frågan gäller ett lärobyte inom Svenska kyrkan som aldrig har diskuterats i någon valrörelse överhuvudtaget (sen tycker inte FK att man kan rösta bort Kyrkans lära).

Oppositionen är stark, EFS protesterar nu mot beslutet. EFS är vår största inomkyrkliga rörelse. Ett brev ifrån EFS ledning har gått ut till alla ledamöterna i kyrkomötet.
EFS-Skrivelse
Frimodig kyrka har tidigare uppmärksammat de ekumeniska konsekvenserna.
Representanter för Frimodig kyrka har därför flera insändare i olika tidningar om äktenskapet och vigselrätten, exempelvis i Kyrkans tidning och Dagen.

För att läsa EFS skrivelse tryck på read more.

EFS-Skrivelse