Berit Simonsson

Inspiratör i Oasrörelsen. Andre vice ordf i Frimodig kyrkas riksstyrelse, kyrkomötes- och stiftsfullmäktigeledamot. Bosatt i Varberg.
Svenska Kyrkan ska ledas av engagerade medlemmar, utan inblandning av partipolitik.
Jag önskar en Kyrka där trohet till och lyhördhet inför Bibelns budskap är i centrum för allt arbete och i alla beslut på alla nivåer.

E-postadress: berit.simonsson@post.utfors.se

Blogginlägg av Berit:

En kyrka nära dig

Av Berit Simonsson den 11 September 2013 om: Byggnader, Folkkyrka, Ideellt arbete, Jesus, Ledarskap, Levande församlingar, Svenska kyrkans identitet, Väckelse

Närproducerat – det många letar efter i butikshyllorna

Närproducerat står för personligt ansvarstagande, för värnandet om det lilla sammanhanget, för delaktighet och kreativitet, insyn och inflytande. Med avstånd avtar det personliga engagemanget och ansvaret.

Frimodig kyrka vill verka för en kyrka nära dig – för människor som längtar!

Jag hörde om en liten församling någonstans i Sverige där varje ny medlem fick en egen nyckel till församlingens lokaler, för att markera delaktighet och samhörighet. Vilken fin gest! Riktigt så kanske vi inte kan göra i Svenska kyrkan, men vi förstår att det är viktigt med ”närproducerat” också vad gäller församlingens liv och angelägenheter.

Så här säger vi i vårt valprogram:

Frimodig kyrka vill stoppa omotiverad stordrift av församlingsverksamheten. Avståndet till den enskilda människan har ökat och det lokala engagemanget har blivit lidande. Församlingen måste återfå sin självständighet. Det innebör att församlingsmedlemmarna själva ska kunna utse sina förtroendevalda och kunna fira gudstjänst varje söndag.

Kyrkan mitt i byn – är tyvärr stängd!

Sådant som det tagit år att bygga upp av gott arbete, av goda kyrkvanor och förtroende för församlingen, kan brytas ner på kort tid. Att bygga tar lång tid, att riva går fort. Vi i Frimodig kyrka tror att omotiverade sammanslagningar av församlingar och pastorat till större enheter faktiskt också blir ett aktivt led i att påskynda avkristningen i landet. Kyrkan mitt i byn, som tyvärr erbjuder gudstjänst endast var tredje vecka, eller inte alls, är ett av de trista resultaten av omotiverade sammanslagningar. Gudstjänstlivets regelbundenhet förstörs, man blir osäker på om det firas gudstjänst eller inte, ”det är ingen idé att gå till kyrkan i dag heller, det var ju ingen gudstjänst där förra söndagen och vem vet när det blir härnäst.” Och den personliga kontakten med de som arbetar i församlingen minskar, man känner inte längre igen ”sin” kantor, präst eller kyrkvaktmästare.

En levande församling är som en familj

Känslan uppstår lätt, att om jag inte känner igen dem som arbetar i den stora sammanslagna enheten, så är det heller ingen därifrån som känner igen mig och bryr sig om mitt liv. Frimodig kyrka vill arbeta för att du ska känna delaktighet och närhet till församlingen på din ort, och att de som fattar viktiga beslut som rör din lokala församling inte ska väljas av något distanserat organ utan av församlingsmedlemmarna. Glädje, tro, engagemang och samhörighet växer bäst i det nära sammanhanget!

FK3

I Guds rike pensioneras ingen!

Av Berit Simonsson den 15 September 2010 om: Okategoriserade

Vi kommer att äntligen att behöva varandra och varandras gåvor och ideer,när pengarna tryter och antalet anställda måste minskas i Svenska Kyrkan. Det blir säkert både spännande och roligt när människors initiativrikedom lösgörs….
Dagen

Bravo norska biskopar

Av Berit Simonsson den 13 September 2010 om: Ledarskap

Prinsessan talar med döda, det tycker inte de norska biskoparna att hon ska göra. Och det har de ju helt rätt i!

Kyrkans TidningDagen

Biskopsval

Av Berit Simonsson den 11 September 2010 om: Biskopsmötet, Ledarskap

Det är flera stift som ska välja biskop nu snart. Tänk om Svenska kyrkan av idag kunde få biskopar som ville vara “trons försvarare!” Likt biskoparna under Kristi Kyrkas första tid. Att bli biskop under de förstra århundradena innebar dessutom med 99% säkerhet martyriet -det var aldrig en fråga OM det skulle ske,utan endast en fråga om NÄR. Men det där med kandidatens beredskap att lida och dö för sin tro är ju en fråga som aldrig ställs vid någon hearing idag. Skulle inte vara helt ointressant tycker jag, att få ställa den frågan.

Jesusmanifestationen nu på lördag den 2 maj!

Av Berit Simonsson den 29 April 2009 om: Okategoriserade

DAGEN skriver om Jesusmanifestationen!
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=169198
FRIMODIG KYRKA kommer också att vara på plats med informationsbord i Kungsträdgården!! Håll utkik!!

Bra om religionsdialog i DAGEN!

Av Berit Simonsson den 22 April 2009 om: Religionsdialog

Idag har tidningen DAGEN en bra liten artikel om religionsdialog!  Så här skriver FRIMODIG KYRKA i sin valplattform om just Religionsdialog:

FRIMODIG KYRKA önskar se Svenska kyrkan bekänna att Jesus är Vägen, inte en väg bland många, och att Jesus är Sanningen, inte en sanning bland andra. Som en konsekvens av detta skall inte s.k. mångreligiösa “gudstjänster” firas i Svenska kyrkans lokaler eller med hennes personal inblandade. Alla människor, oavsett religionstillhörighet, är lika mycket värda. Religionsdialog kan vara ett värdefullt verktyg i arbetet för att främja fred och försoning.

Roligt att läsa en artikel med ungefär samma innehåll och samma insikter, i dagens DAGEN.