Bra om religionsdialog i DAGEN!

Idag har tidningen DAGEN en bra liten artikel om religionsdialog!  Så här skriver FRIMODIG KYRKA i sin valplattform om just Religionsdialog:

FRIMODIG KYRKA önskar se Svenska kyrkan bekänna att Jesus är Vägen, inte en väg bland många, och att Jesus är Sanningen, inte en sanning bland andra. Som en konsekvens av detta skall inte s.k. mångreligiösa “gudstjänster” firas i Svenska kyrkans lokaler eller med hennes personal inblandade. Alla människor, oavsett religionstillhörighet, är lika mycket värda. Religionsdialog kan vara ett värdefullt verktyg i arbetet för att främja fred och försoning.

Roligt att läsa en artikel med ungefär samma innehåll och samma insikter, i dagens DAGEN.