Bloggposter på ämnet Nattvarden:

Samtal med romersk-katolska kyrkan inför reformationsjubileet, Motion 2014:023

Av Jan Erik Amilén den 23 November 2014 om: Ekumenik, Kyrkomötet, Nattvarden, Svenska kyrkans identitet, Svenska kyrkans lära

Motionären är Dan Sarkar, ledamot för Frimodig kyrka från Lunds stift. Motionen kan du läsa här.

Ekumenikutskottet samlar svaret på Dans motion samt motion 3 i ett och samma betänkande. Även motion 3 handlar om relationen till romersk-katolska kyrkan. Båda motionerna avslås med motiveringen att ekumeniska samtal redan pågår. Ur motiveringen klipper vi:

Svenska kyrkans har ett s.k. öppet nattvardsbord dit alla döpta är välkomna, oavsett konfessionell tillhörighet. Den Romersk-katolska kyrkans nattvardssyn är en annan än Svenska kyrkans och en fråga för Romersk-katolska kyrkan. Den lutherska kyrkofamiljen finns i kontinuerlig dialog med Romersk-katolska kyrkan kring eukaristin/nattvarden och andra teologiska frågor där det finns olika syn. Utskottet anser att det vore kontraproduktivt för de ekumeniska relationerna nationellt och internationellt att approchera Stockholms katolska stift på det sätt som föreslås i Eu 2014:1 motion 2014:3.

Utskottet konstaterar att motionens intention och förslag till beslut i motion 2014:23 är uppfyllt i och med det dialogarbete mellan Svenska kyrkan och Stockholms katolska stift som pågår kontinuerligt. Utskottet understryker vikten av att Svenska kyrkan på nationell nivå stärker och utökar arbetet inför reformationsjubiléet 2017 samt säkerställer att detta arbete blir ekumeniskt förankrat. Kyrkostyrelsen bör även verka för att planeringen av reformationsjubiléet 2017 – av historiska skäl – förankras i det svenska samhället i stort.

Utifrån ovan förda resonemang föreslår utskottet att båda motionerna avslås.

Med glädje får vi (och inte minst Dan Sarkar) notera att utskottet och Kyrkomötet delar engagemanget för reformationsjubiléet 2017 (500 års-jubileum), genom formuleringen;

Utskottet understryker vikten av att Svenska kyrkan på nationell nivå stärker och utökar arbetet inför reformationsjubiléet 2017 samt säkerställer att detta arbete blir ekumeniskt förankrat. Kyrkostyrelsen bör även verka för att planeringen av reformationsjubiléet 2017 – av historiska skäl – förankras i det svenska samhället i stort.

Läs gärna hela Dan Sarkars motion för att fånga upp hans tankar om relationen till den största kristna kyrkofamiljen i världen, våra bröder och systrar i tron!

 

Alkoholen i kyrkan

Av Jan-Anders Ekelund den 30 October 2010 om: Nattvarden

En av de allra bästa kyrkliga bloggarna på nätet är Storasyster i vassen. Där skriver komminister Miriam Wredén Klefbeck alltid mycket fyndigt. Kyrkomötet har som bekant diskuterat ifall nattvardsvinet skall bytas ut mot alkoholfritt vin eller rentav druvsats. Miriam träffar helt rätt i sin kommentar. Läs gärna den.

Torbjörn Lindahl är inne på samma tema på sin blogg när han skriver om kyrkomötets buffé:

Buffé fick vi i trapphallen. Gott, som vanligt. Och gått vin därtill.
Vad vin beträffar så kan man notera att i tisdags så debatterade vi ju frågan om alkoholfritt vin i nattvarden. Några talare uttalade sig varmt för saken av hänsyn till och respekt för alkoholister. Under tisdagskvällens stiftsmiddagar bjöds sedan på vin i de flesta stiftsgrupper och även personer som hörts tala sig varma för akoholfritt nattvardsvin sågs dricka ordentliga mängder. Lite hycklande kan jag tänka. Ska man nu väl ta hänsyn så ska man! Men så är det väl oftast. Lättast att frälsa världen genom en metod som inte kräver radikal ändring av mitt eget liv

.