Kyrkostyrelsens beslut

Av Anna Sophia Bonde 17 June 2012 om: Okategoriserade

Kyrkostyrelsen har i veckan fattat ett beslut angående Svenska kyrkans framtida organisation som går enligt Strukturutredningens förslag. Några detaljer har dock mött särskilt mycket kritik från remissinstanserna, t ex förslaget om att stiften skulle överta det ekonomiska ansvaret för förvaltningen av kyrkorna, och har därför lyfts bort. Vidare kommer det att finnas en möjlighet för församlingen att föreslå namn till kyrkofullmäktige, en möjlighet som inte finns med i Strukturutredningens första förslag. Förste vice ordförande Levi Bergström (S) säger till Kyrkans tidning att han är glad att beslutet i Kyrkostyrelsen blev enhälligt. Det är glädjande att man tagit till sig i alla fall somlig kritik men när det gäller den utbredda oron över att församlingsbegreppet , som vi känner till det, alltmer kommer att urholkas verkar inga åtgärder ha vidtagits.