Sorg i Frimodig kyrka

Av Jan-Anders Ekelund 26 September 2010 om: Frimodig Kyrka

Vi har idag nåtts av budet att Barbro Marklund avlidit. Barbro representerade Frimodig kyrka både i Kyrkomötet och i stiftsfullmäktige Härnösands stift. Vi ser tillbaka med stor tacksamhet på det arbete Barbro lagt ned för Guds rike genom åren. Barbro jobbade som diakon i Timrå. Barbro fick betyda mycket för Frimodig kyrka i uppbyggnadsskedet av vårt arbete i Härnösands stift. Tyvärr så fick hon aldrig tjänstgöra i Kyrkomötet.

Så här motiverade hon själv sitt arbete i Frimodig kyrka:
Frimodig kyrka behövs i Sverige. En fri och tydlig kyrka med Jesu missionsbefallning som drivkraft. En modig kyrka, som vågar vara profetiskt diakonal.

Bättre än så kan ingen sammanfatta Frimodig kyrkas vision.