Grund för engagemang i kyrkovalet

Av Maja Bengtsson 27 February 2009 om: Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009, Nomineringsgrupper i Kyrkan, Socialdemokraterna

Enligt sin hemsida har socialdemokraterna följande motiv för att ställa upp i kyrkovalet:

  • Tron  på alla människors lika värde som ledstjärna
  • Religion som del av den mänskliga kulturen
  • Svenska kyrkan som resurs i välfärdssamhället
  • Kulturarvet som angelägenhet för alla i Sverige

Det är bara att konstatera att engagemanget alltså bara grundar sig på kyrkans organisation. Visst, den första punkten handlar om människor, men går man vidare och läser vad partiet menar med den ser man att också denna punkt handlar om organisation.

Frimodig kyrka har en helt annan utgångspunkt för sitt engagemang i kyrkovalet: att budskapet om Jesus Kristus, som Vägen, Sanningen och Livet ska nå ut till alla.  (Se styrelsens förslag till valplattform.)Svenska kyrkan har enorma möjligheter att nå människor med sin stora organisation, men då krävs engagemang av människor som tror att kyrka är något mer än organisation, tradition och kulturarv. Sådana människor finns i Frimodig kyrka.