Det verkliga alternativet

Den 20 september är det kyrkoval. Frimodig kyrka framstår alltmer som det verkliga alternativet när man läser de olika nomineringsgruppernas (partiernas) valprogram.

I dagarna har Moderaterna presenterat sitt.

Det är egentligen en paradox att Moderaterna som vill avpolitisera så mycket som möjligt av samhället får för sig att ställa upp i ett trossamfunds val. Vi ser mycket tydligt att det ledande regeringspartiet går i takt i riksdagen och på kyrkomötet.

Följande står det om samkönade äktenskap och vigselrätten: ”Inom moderaterna finns olika sätt att se på välsignelser men som parti förespråkar vi att även homosexuella par ska kunna ingå äktenskap i Svenska kyrkan. Vår uppfattning är att Svenska kyrkan också i framtiden skall ha kvar sin vigselrätt.”
Tydligare än så kan det inte uttryckas, de goda krafter inom moderaterna som tycker som Frimodig kyrka i dessa frågor har fått backa för partilinjen.

Det finns en del goda intentioner i programmet, spännande att se hur det kommer att gå med rätten att själv få välja församlingstillhörighet. I denna fråga tycker vi lika!

Kristus nämns också en gång i programmet i motsats till socialdemokraterna program där han är helt bortglömd.

Läs Frimodig kyrkas styrelses förslag till valmanifest och jämför själv. Det finns ett verkligt alternativ till partipolitiseringen!