Folkkyrka, elitkyrka eller prästkyrka

Av Maja Bengtsson 24 August 2009 om: Arbetsmiljö, Centern, Ideellt arbete, Kyrkovalet 2009, Levande församlingar

I förra veckans Kyrkans tidning intervjuades Maud Olofsson i tidningens serie om riksdagens partiledare och kyrkovalet. Hon säger där att hon vill att kyrkan ska vara en folkkyrka, inte prästernas kyrka. FRIMODIG KYRKA håller med! Självklart ska kyrkan vara en kyrka för folket, och självklart ska församlingens medlemmar få bestämma vilka som ska styra kyrkan. Problem uppstår dock när de styrande inte alls kommer från församlingen, utan utses av politiska partier. Medlemmar, kanske, men inte mer engagerade än så. Vad blir kyrkan då? Jo, en elitkyrka, en kyrka som styrs av en politisk elit utan förankring bland de aktiva i församlingarna. FRIMODIG KYRKA vill jobba för att kyrkorna fylls igen, att fler människor nås av budskapet om Jesus. Det är det effektivaste sättet att verkligen bli en folkkyrka.  

Det som Maud Olofsson ser som motsättningen till folkkyrka, prästernas kyrka, uppstår när det inte finns några aktiva i församlingarna, när människor inte känner att kyrkan har något att komma med. Då slutar lekmännen att engagera sig, och kyrkan blir en verksamhet som drivs av anställda. Botemedlet är att koncentrera sig på kärnverksamheten – att göra budskapet tydligare och låta allt som sker i kyrkan ta sin utgångspunkt i Jesus.

I Laholms tidning skriver ledarskribenten också om något slags rädsla för prästernas kyrka. Kyrkoherdarna ska, enligt henne, göra det de är bäst på – predika och möta människor, och kyrkorådet, underförstått folket, bestämma resten. Men varför se kyrkorådet och kyrkoherdarna som motpoler? Med ett kyrkoråd valt av den aktiva församlingen ur den aktiva församlingen får man en kyrka som styrs av människor som brinner för kyrkan och som brinner för att nå fler människor med evangeliet – en folkkyrka. Där ett sådant kyrkoråd finns bör motsättningarna mellan präster och förtroendevalda bli små (förutsatt att prästen också brinner för evangeliet, vilket borde vara självklart).

Att låta människor som inte har någon förankring i församlingen bestämma över kyrkan och dess teologi borgar för problem av alla de slag. Det gör kyrkan till en elitkyrka där människor engagerar sig för att det finns makt och pengar där, inte för att man vill nå folket med kyrkans budskap. Rösta för en äkta folkkyrka i kyrkovalet – rösta på FRIMODIG KYRKA.