Oinsatta politiker

Av Per-Olof Hermansson 12 August 2009 om: Centern, Stiftsfullmäktige Göteborg

Under rubriken “Kyrkans måste befrias från partipolitiken” framför Gunnar Person ett klartänkt resonemang om relationen mellan partipolitik och kyrkans styrning.

Det är en reaktion på Helen Törnkvists (C) debattartikel i Dagen den 5 augusti: Svenska kyrkan måste avpolitiseras.

Gunnar fastslår det som borde vara självklart: Men att i kyrkovalet med sin röst stödja ett politiskt parti, för att avskaffa politiseringen av kyrkan, är givetvis absurt.

Vidare:  Om kyrkan styrs av staten, som i sin tur styrs av partierna; eller om kyrkan och staten, var för sig, direkt styrs av de politiska partierna; är naturligtvis i praktiken samma sak.

Att Helen Törnkvist är ett exempel på politiker som i själva verket  inte är så insatt i kyrkan inser man när hon skriver om “kyrkoskatt” och skriver att om “kyrkoskatten” även fortsättningsvis skall tas in via “skattsedeln”, då “måste då även [kyrkan?] erbjuda övriga religiösa samfund att kunna ta in avgifter på samma sätt.

I själva verket betalar idag medlemmar i kyrkan en kyrkoavgift (inte kyrkoskatt) i samband med skatteuppbörden, genom Riksskatteverkets försorg. Och denna rätt att ta in kyrkoavgifter har redan idag andra samfund!

Tyvärr är detta alltför vanligt – att de politiska partierna låter icke insatta besätta förtroendeposter i kyrkan. Det gör det inte lättare att i de kyrkliga styrelserna diskutera, prioritera och besluta i kyrkliga frågor.

Som ledamot av stiftsfullmäktige i Göteborgs stift är min erfarenhet att det blir en slagsida mot ekonomiska frågor, organisationsfrågor,  formalia och annat som kyrkans struktur och ekonomi. I de allmänkyrkliga debatterna där vi skulle diskutera kyrkan inre liv, värderingar, eller mål så har det varit tunt med inlägg från de politiska företrädarna.

Detta är ytterligare en anledning att verka för att vi får in kyrkligt aktiva i de beslutande församlingarna i Svenska kyrkan.