Att rösta eller inte rösta…

Av Anna Sophia Bonde 24 April 2013 om: Kyrkovalet 2013

K-E Tysk argumenterar i Dagen (18 april) för att det är osunt och meningslöst att rösta i kyrkovalet. Han menar att man genom att rösta bidrar till att legitimera ett dåligt system. Det är dyrt, det är få som röstar och de politiska partierna håller fortfarande kyrkan i sitt grepp. Tysk nämner det hårda debattklimat som just nu råder och hänför, om jag förstår honom rätt, detta hårda klimat till en politiskt präglad aggressivitet. Tysks inlägg har flera poänger och det är många som “likat” det på Facebook. Liksom Tysk anser Frimodig kyrka att det vore en god sak att återinföra kyrkostämman. Frimodig kyrka replikerade i gårdagens Dagen.