Ingen vet vart vinden blåser…

Av Anna Sophia Bonde 24 April 2013 om: Väckelse

Igår samlades Lunds stifts präster, nära 500 stycken, till möte, under temat Inspirera lärande och samlas kring hoppet. Huvudtalare var den för Frimodig kyrkas vänner välkände biskop Graham Cray som berättade om sitt arbete med Fresh Expressions, som initierades av dåvarande ärkebiskop Rowan Williams, för snart 10 år sedan. Ryktet säger att biskop Graham kom hit på Anders O Johanssons  (kyrkoherde, prost och FK-man) initiativ. Hur som helst fick sig Lunds stifts präster till livs  gedigen undervisning om den Helige Andes betydelse för kyrkans eventuella framgång och vi ber att biskopens vittnesbörd ska få bli till välsignelse i våra församlingar.