Väckelserörelserna behövs inom Svenska kyrkan

Av Jan-Anders Ekelund 27 October 2011 om: Frimodig Kyrka, Ideellt arbete, Jesus, Levande församlingar, Mission, Väckelse

Frimodig kyrkas gruppledare Bertil Murray riktade en hälsning från Kyrkomötet till Svenska kyrkans väckelserörelser om att era böner behövs. Detta skedde i samband med Berth Löndahls motion om präster till väckelserörelserna.