Kristen tro historiskt förankrad

Av Jan-Anders Ekelund 10 June 2009 om: Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009, Svenska kyrkans lära

Kyrkomöteskandidaten för Frimodig kyrka och nyss avgångne missionsföreståndaren för EFS Anders Sjöberg har åter en mycket klargörande artikel i tidningen Dagen. Artikeln handlar om att den kristna tron är historiskt förankrad. Idag ifrågasätts ofta, även ifrån kyrkans ledning, exempelvis Jesu kroppsliga uppståndelse. Många menar att det räcker med att Jesus är ”andligt uppstånden” i mitt eget hjärta. Jonas Gardell driver också samma tes.

Anders Sjöberg skriver: Själv ställer jag mig frågan om det inte egentligen är en helt annan form av tro än den som är uppenbarad i Bibeln som håller på att växa fram. Varför? Därför att i Bibeln hålls hela tiden den historiska händelsen fram som grunden för budskapets sanning. Betydelsen i den judiska påsken har exempelvis hela sin grund i den historiskt förankrade befrielsen av Israels barn ur Egypten. På samma sätt får påsken för den kristna församlingen förnyad innebörd genom Jesu historiska död och historiska kroppsliga uppståndelse.