Håkan Sunnliden om Svenska kyrkans queerutbildning

Av Anna Sophia Bonde 24 October 2012 om: Svenska kyrkans identitet, Svenska kyrkans lära

Frimodig kyrkas Håkan Sunnliden, präst i Värnamo, kommenterar i en artikel i Världen idag den pilotutbildning i hbtq-frågor som tidigare i oktober hållits för Svenska kyrkans anställda i Sigtuna. Kursen har kommit till på grund av ett beslut i Kyrkomötet 2010 och innehåller bl a “queerbibelläsning” som, såvitt jag vet, går ut t ex på att David och Jonathan samt Noomi och Rut skulle haft homosexuella relationer. Sunnliden menar att det borde finnas mer behjärtansvärda ämnen att anordna kurser kring för kyrkans anställda. Det är lätt att instämma i den åsikten men det verkar samtidigt oundvikligt att Svenska kyrkan gör en sådan satsning, med tanke på vår tids upptagenhet, för att inte säga fixering, vid sexuell identitet. Den är nästan ett slags religion i sig själv, tron att friheten att leva ut alla sina drömmar och fantasier ska leda oss till större lycka och att vi på det sättet blir mer “oss själva” än vad än vad folk var förr, när samhällsordningen mer reglerade sexuellt beteende (t ex genom att ge preferens till monogama förhållanden). Frågan är om det är sant. Frågan är om kyrkan på detta sätt gagnar människor eller om en sådan här satsning inte tvärtom ökar vilsenheten, pekar med hela handen på en väg som kanske inte idag eller imorgon men förr eller senare kommer att visa sig vara en återvändsgränd.