Författare: Anna Sophia Bonde

Det här vill jag verka för i kyrkopolitiken:

Bön: Jag skulle vilja verka för fler ekumeniska nätverk, till exempel bön för staden
och gemensamt diakonalt arbete
Bibel: Stiftet skulle kunna inspirera till och även delvis finansiera bibelstudier för förtroendevalda
Gudstjänst: Stiftet kan lyfta fram goda exempel och måna om mångfalden, uppmuntra församlingars skilda profiler samt värna församlingarnas rätt att utse egna församlingsråd
Skapelsen: Stiftet kan vara ”spindeln i nätet” och sprida tips vad gäller energi-effektivisering och hållbar utveckling
Ekonomi: jag vill se avskaffade arvoden för förtroendevalda och att fullmäktiges arbete blir så effektivt som möjligt. Vi behöver utrusta lekmän att bli andliga mödrar och fäder, så att inte kyrkans arbete hänger på de anställda.