Bön för biskopsmötet

Av Anna Sophia Bonde 19 August 2013 om: Biskopsmötet

Bön för biskoparna som samlas idag i Uppsala (notis finns i Kyrkans tidning):

Herre, Jesus Kristus, du är din kyrkas Herde och huvud. Stärk våra biskopar med kraften av din välsignelse, så att de sporrar oss genom sin iver,
blir ett föredöme genom sitt liv, bär oss genom sin kärlek, stärker oss genom sitt tålamod,
uppmuntrar oss genom den helige Andes glädje, välsignar oss genom sina böner, visar vägen för oss genom sin undervisning och så renar oss till ett heligt folk som tillbeder Gud i ande och sanning.             Ty du lever och råder från evighet till evighet.

(ur Oremus, något modifierad)