42 % vill ha en annan inriktning?

Av Jan-Anders Ekelund 31 March 2011 om: Biskopsmötet, Mission, Partipolitisering, Svenska kyrkans identitet, Väckelse

Göteborgs stift har idag valt ny biskop. De röstberättigade har sagt sitt. Det blev Per Eckerdal. Ett stort grattis till Per som blev vald till biskop på sin 60-årsdag.

Två tydliga alternativ fanns att rösta på, det är alla bedömare eniga om. Klassisk kristen teologi med missionsinriktning mot liberalt inriktad teleologi. En kandidat fri och obunden det politiska systemet och det kyrkliga etablissemanget mot en kandidat nominerad av partipolitiska företrädare. Per Eckerdal var de politiska partiernas kandidat i slutomgången, även om man ser att han även fått partipolitiskt obundna röster, när man ser hur domkapitlet och stiftsstyrelsen röstat (16 – 1 i röster till Eckerdal). Motkandidaten Staffan Grenstedt lever och undervisar i den mest expansiva lutherska kyrkan i världen, Mekane Yesus i Etiopien.

Många i det kyrkliga etablissemanget är förvånade över att 42 % av de röstberättigade har röstat på Grenstedt och därmed tydligt visat att de vill ha förnyelse av och en annan inriktning i stiftet. Man kan också på goda grunder anta att en majoritet av prästerna och diakonerna i stiftet röstat på Grenstedt. Hur skall Per Eckerdal relatera till detta? Kommer han att ta sitt ansvar när han tillträder enhetens ämbete?

GP skriver att Per Eckerdal är mycket medveten om de konflikter som finns inom Göteborgs stift men menar att man inte får sopa saker under mattan:
Vi får inte vara rädda för konflikter, konstaterar den blivande biskopen, som också är glad att kyrkan givit besked att man vidgar äktenskapsbegreppet och godkänner samkönade äktenskap. Per Eckerdal menar också att engagemanget från kyrkans sida i samhällsfrågorna bör kunna bli ännu större än idag

Konflikträdd skall inte en biskop vara, men hur har Per Eckerdal tänkt ge livsutrymme till de 42 % som vill en annan inriktning? De som vill satsa minst lika mycket på mission och evangelisation som på ett ökat politiskt engagemang i samhällsfrågor. Visst skall kyrkan vara aktiv i samhällsfrågor, kyrkan har alltid haft ett profetiskt ansvar. Men tyvärr så är det sällan Svenska kyrkan blir profetisk i sitt samhällsengagemang – Svenska kyrkan blir oftast bara samhällstillvänd. Men det är ingen annan än Kyrkan som kan vara missionerande. En kyrka som inte är ”missionsformad” har ingen framtid eller ens något existensberättigande.

Jag hoppas verkligen att Per Eckerdal skall överraska. Ja minns honom som en mycket god präst i Älvsåker i början av 80-talet då SESG:s studentförning i Gbg brukade ha läger i hans församling. Tänk om det är den Per vi kommer att se som biskop, då blir det bra! Men så är det ju det här med att folk gör teologiska resor…………………när väl resan börjat så är det svårt att se målet.