Fokuserad på Jesus i Broby

Av Jan-Anders Ekelund 10 February 2013 om: Barn och ungdomar, Frimodig Kyrka, Jesus, Levande församlingar, Svenska kyrkans identitet

I senaste numret av Kyrkans tidning kunde vi läsa om att många församlingar ser sig bättre rustade inför framtiden idag än för 10 år sedan. En av dessa församlingar är Östra Broby församling i Lunds stift. Jag har skrivit om församlingen tidigare. Båda prästerna har förtroendeuppdrag för Frimodig kyrka i Kyrkomötet respektive stiftsstyrelsen. 125 personer firar gudstjänst varje söndag.

Titta gärna på bilderna i bildspelet och läs bildtexterna. Kyrkoherden Anders O Johansson säger det som gör att man rättmätigt  kan se ljust på framtiden: Att vara fokuserade på Jesus och att tillsammans göra honom känd och trodd på, efterföljd och älskad. Det gör vi genom mission, diakoni, undervisning och gudstjänst. Det är vår affärsidé.