Levande församlingar

Av Maja Bengtsson 20 August 2009 om: Gudstjänst, Levande församlingar, Svenska kyrkans identitet

Kyrkan måste ha ett budskap att komma med! Under sommaren har jag läst flera förslag på hur  kyrkan ska profilera sig, senast Wanja Lundby Wedins idé om att arbetarrörelsens värderingar om allas lika värde borde gälla även i kyrkan. (Frågan hon kanske skulle ställa sig är väl varifrån arbetarrörelsen fått sina värderingar om allas lika värde – det är ju en av grundstenarna i den kristna tron!) Jag håller med! Visst måste vi ha ett budskap att komma med! Det jag inte förstår är varför alla dessa profileringsivrare försöker profilera kyrkan med allt annat än vårt egentliga budskap: Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet!

I Dagen berättar statsvetaren Magnus Hagevi: En vän var nyligen på ett dop där prästen sa, typ: “Det finns ju olika religioner i olika delar av världen, beroende på kulturen. Här i Sverige råkar det vara kristendomen”. Då minskar incitamentet att gå, då kan man lika gärna gå var som helst.” Med sådana präster får kyrkan ingen profil över huvud taget!

I samhället finns föreningsliv för de flesta olika aktiviteter och åldrar, det finns meditationsmöjligheter på mängder av olika ställen, klassisk kyrkomusik kan man höra i konserthus och  vill man vara med i en samtalsgrupp finns det i många huvudmäns regi. Kyrkan ska inte, försöka vara en aktivitetsförening, en stilla plats, en konsertlokal eller ett forum för samtal. Kyrkan ska vara kyrka, komma med budskapet om Jesus. Det kan innebära det mesta av aktiviteter, musik, stillhet, samtal etc., men plockar vi bort Jesus gör alla de där aktiviteterna bara kyrkan till en profillös huvudman bland alla andra.

I Dagens artikel står det vidare: Lärdomen och utmaningen, enligt Magnus Hagevi, är att gudstjänster med ett tydligt centrum och fokus är mer eftersträvansvärt än att skapa “religiösa möten” med mer allmängiltiga budskap. FRIMODIG KYRKA vill att kyrkan slutar skämmas för det gamla beprövade budskapet om Jesus, och att det får prägla alla gudstjänster och allt församlingsliv. Så tror vi att församlingar kan växa, så tror vi att kyrkorna fylls och så tror vi att församlingen kan bli en verkligt levande gemenskap.