Spadtag kan få ge hopp!

Av Jan-Anders Ekelund 18 August 2009 om: Okategoriserade

P1010137

I Frimodig kyrkas valplattform inför årets kyrkoval, finns en rubrik i valplattformen som heter Ekonomi viktigt – men inte viktigast. Jag har förmånen att leva i en församling som jag tycker kännetecknas av detta. Församlingen präglas av en biblisk Kristuscentrerad undervisning med öppenhet mot alla människor. Just detta att undervisningen är Kristuscentrerad och biblisk är viktigast. Men alla församlingar har en ekonomisk realitet att ta hänsyn till. Förutsättningarna är olika i Svenska kyrkans församlingar. Vi har förmånen att kunna göra en offensiv satsning och bygga nytt församlingshem sammanbyggt med kyrkan i ett av distrikten. Just gudstjänstens centrala funktion i församlingen blir än tydligare genom att kyrkan och församlingshemmet dockas ihop. Första spadtaget togs i fredags. Är det rätt att satsa 25 miljoner på ett hus i kristider? Jag tror det, Jesus kommer inte att fråga efter hur mycket pengar församlingen har på banken, den dag han kommer tillbaks. Han kommer att fråga efter hur vi förvaltat den egendom som egentligen är hans. Vår vision är att bygget skall få innebära att Kristus skall få framträda än tydligare för Skeneborna genom allt det som kommer att hända innanför väggarna. Självklart kommer det ingen väckelse per automatik med ett nytt församlingshem och på de flesta platser i världen med stark väckelse har man absolut inga nya dyra församlingshem.

Bilden av Svenska kyrkan är många gånger en kyrka i kris. Det är sant i flera stycken, både teologiskt och ekonomiskt. Därför tror jag det är viktigt att visa på församlingar som går en motsatt väg. Det finns församlingar som har visioner om att nå ut med evangeliet, bygga församling och till och med vågar gå in i ett trosprojekt som ett dyrt bygge är. Desto fler församlingar som går mot trenden desto bättre. Fortfarande är det spännande att få vara med i Svenska kyrkan.

Hoppas att Jan Björklund snart kommer och hälsar på i sin hemförsamling!