Demokrati

Av Jan Erik Amilén 6 January 2017 om: Okategoriserade

I en “demokratisk folkkyrka” bör man tala om demokrati som ett viktigt begrepp! Tillåt oss gissa att de flesta försvarare av “demokrati” och “folkkyrka” nog tycker att vi sticker ut med vår profilfråga…

**

Nomineringarna till de kyrkliga valen sköts idag i stor utsträckning av de politiska partierna. Konsekvensen av detta är att människor som inte är medlemmar i Svenska kyrkan kan delta i nomineringsarbetet. Det är orimligt att de politiska partierna fortfarande styr Svenska kyrkan, så här långt efter skilsmässan från staten. Det finns inte någon motsvarighet till detta i någon annan kyrka i hela världen.

Frimodig kyrka anser att Svenska kyrkan ska kunna fatta beslut utifrån sin bekännelse. Detta ska ske utan inblandning från riksdagspartierna och deras organisationer. En förutsättning för att säkerställa demokratin i Svenska kyrkan är att partipolitiseringen upphör.