Stöd för utveckling av kyrkobyggnader (motion 51)

Av Jan Erik Amilén 28 August 2018 om: Okategoriserade

Leif Nordlander, gruppledare för Frimodig kyrka, skriver i sin motion: Tidigare fanns kyrkobyggnadsbidrag som även kunde användas för utveckling och förändringar av kyrkobyggnader. Detta ändrades senare och numer kallas det kyrko-underhållsbidrag och har samma kriterier som kyrkoantikvarisk ersättning och medger inte ekonomiskt stöd för utveckling och förändring av våra kyrkobyggnader. Detta menar jag är en orimlig ordning.

Därför läggs förslaget:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att föreslå kyrkomötet former för stöd för utveckling av kyrkobyggnader.

Ladda ner motionen genom att klicka här.