Ekumeniskt medicinsk-etiskt råd (motion 43)

Av Jan Erik Amilén 28 August 2018 om: Okategoriserade

Berth Löndahl, Elisabeth Sandlund och Leif Nordlander från Frimodig kyrka lägger en gemensam motion om ett ekumeniskt medicinskt-etiskt råd:

Frågor kring främst livets början och livets slut är många, och nya uppkommer. Här borde en gemensam kristen röst kunna formulera viktiga ståndpunkter. En rad frågeställningar redovisas i motionen.

Ur texten saxas: Frågorna skulle kunna mångfaldigas och de lär inte bli färre utan snarare fler under de kommande åren. Därför är det angeläget att det i Sverige skapas ett kyrkligt och ekumeniskt medicinsk-etiskt råd för att bearbeta dessa frågor.

Förslag till Kyrkomötet följer av motiveringen:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta initiativ till att ett ekumeniskt medicinsk-etiskt råd bildas.

Ladda ner motionen genom att klicka här.