Motion 28: Musiken i kyrkohandboken

Av Jan Erik Amilén 14 August 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrka lämnar inför årets kyrkomöte in 50 motioner (av totalt 158). Imponerande!

Bertil Murray menar att kyrkomusiken i förslaget till ny kyrkohandbok bör ges mer tid.

I hans motion presenteras ett antal Agnus Dei-satser skrivna i nutid, av verksamma tonsättare och kyrkomusiker, i olika stilar, samt några historiska satser där man beaktat den senaste forskningen på området. Noter bifogas. Med dessa exempel belyses den stora rikedom av kreativitet och mångfald man missat genom att gå tillväga som man gjort med handboksrevisionen. Denna kompetens behöver tas tillvara genom ett beslut om att avvakta slutgiltigt fastställande av musiken i kyrkohandboken, på sätt som skett i Norge.

Läs motionen, nr 60, i sin helhet genom att klicka här.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar

  1. att under en period av tre år bjuda in alla som vill till skapande av ny liturgisk musik och ge möjlighet att pröva denna.
  2. att materialet i denna motion får utgöra startmaterial i arbetet på att ta fram ny mässmusik.
  3. att avvakta med fastställandet av musiken till ny kyrkohandbok till dess att alla musikaliska delar bearbetats och kompletterats.