Motion 29: Äldre musik i kyrkohandboken

Av Jan Erik Amilén 14 August 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrka lämnar i år 50 motioner (av totalt 158) inför höstens kyrkomöte. Imponerande!

Bertil Murray påtalar i motion 61 att “det som redan används”-argumentet bör omfatta även till motionen fogad Credopsalm av Martin Luther (översättning av Olaus Petri och språkligt reviderad av professor Mattias Lundberg). Denna sjungs på sina håll i Västerås stift på högtidsdagar, och används således likt annat som samlats i serierna C och E i föreliggande förslag till ny handbok.

Läs motionen i sin helhet, klicka här.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar

att som alternativ lovpsalm för högmässan anta bifogade material.

att fortsätta sökandet efter äldre material att infogas i kyrkohandboken.

att fortsätta bearbetningen av äldre liturgiska texter och musik innan kyrkohandboken fastställs.