Motion 17: Kontinuerlig utvärdering

Av Jan Erik Amilén 14 August 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrkas ledamöter lämnar i år i hela 50 motioner (av totalt 158). Imponerande!

“Svenska kyrkan behöver lära av sin nutidshistoria inför kommande utmaningar. En rutin för kontinuerlig utvärdering av implementeringen av större beslut kan inte vara ett kontroversiellt förslag”, menar motionärerna Dan Sarkar och Berth Löndahl.

Motionen nämner tre stora beslut som bör (borde) utvärderas kontinuerligt:

  • Strukturutredningen
  • Nya kyrkohandboken
  • Dela tro – Dela liv

Motionen kan du hämta genom att klicka här.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar att Kyrkostyrelsen vidtar åtgärder för att säkerställa att alla större beslut kontinuerligt utvärderas.